Finisaż wystawy

11 stycznia / niedziela
In Futurum / 17.00

„Geometryczna liturgia”, odbywająca się w klasycystycznych wnętrzach Królikarni, stanowi próbę połączenia tradycji sztuki królewskiej z dorobkiem sztuki nowoczesnej. Rysunkowo-dźwiękowy performance odsyła zarówno do formuły ezoterycznego rytuału, jak i paranaukowego wykładu bez słów. W hermetyczną strukturę tych operacji wpisuje się apokryficzna narracja o korzeniach XX-wiecznej awangardy, sięgających średniowiecznych cechów wolnomularskich i nowożytnej masonerii spekulatywnej.
Królikarnia / wstęp wolny / liczba miejsc ograniczona / ok. 60 min