Wycieczka do Parku w Arkadii pod Nieborowem. Ogród Oświecenia

21 września, 12 października / niedziele / 11.00
Zapisy na wycieczkę w dniu 12 października rozpoczynają się w poniedziałek 29 września.
Porzuć, choćby na krótką chwilę twoje wygodne mieszkanie w mieście, w którym gnębią cię troski i niepokoje […] wyjedź na wieś […] bądź dobroczynnym, miłosiernym, chrześcijańskim panem. Słowa te pochodzą z XVIII-wiecznego kodeksu wolnomularskiego. Podróżowanie i ogrody miały w symbolice wolnomularskiej ważne znaczenie. Symboliczne podróże były elementem inicjacji nowych adeptów sztuki królewskiej, ogród zaś nawiązywał do loży i miał być miejscem odosobnienia, tzw. świątynią dumania. Arkadia – ogród księżnej Heleny Radziwiłłowej – znakomicie spełniał to kryterium.
Zapisy przyjmujemy z dwutygodniowym wyprzedzeniem. 
zbiórka na Dziedzińcu Głównym MNW / obowiązuje bilet wstępu do parku w Arkadii / obowiązują zapisy* / ok. 180 min

*zapisy od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–15.00, pod numerem telefonu +48 22 621 10 31 wew. 246 lub e-mailowo: edukacja@mnw.art.pl