Czy masoneria to nie anachronizm? Nie widzę siebie w dziwnym przebraniu, realizującą rytuały sprzed ponad 200 lat.

Anachronizm, zgodnie z definicją, to coś niezgodnego z duchem czasów i stanem wiedzy, przestarzałego. W naszym przekonaniu, idee masonerii w swej istocie są ponadczasowe, a być może bardziej aktualne dziś, niż kiedykolwiek wcześniej. W obecnym świecie odczuwamy bowiem ogromny dysonans pomiędzy postępem technologii i zdobyczami nauki, a rozwojem mentalnym człowieka. Masoneria nie jest ruchem postulującym światową rewolucję – wolnomularstwo to indywidualny ruch zmiany mentalności, ruch, który z dobrych ludzi czyni lepszych. Lepsi, bardziej świadomi ludzie wpływają na osoby w swoim otoczeniu, te z kolei wpływają na następnych i tak proces może zataczać coraz szersze kręgi. W chwili kiedy osiągnięta zostanie pewna masa krytyczna, będzie można mówić o ogólnej zmianie mentalnej, która w naszym przekonaniu będzie początkiem lepszego, bardziej odpowiedzialnego i solidarnego świata.  Czy to nastąpi w tym pokoleniu, czy w następnym, czy jeszcze później – tego nie wiemy. Wiemy jednak, że należy pracować nad doskonaleniem siebie,  a tym samym ulepszaniem świata. Podstawowe hasła masonerii – wolność, równość, braterstwo -  w zasadzie w dzisiejszym świecie są możliwe do pełnej realizacji, jednak mentalnie większość ludzi nie jest gotowa wcielać  ich w życie.  

Co do rytuałów – faktycznie, mają one ponad 200 lat. W tym jednak tkwi ich piękno.Rytuały są potrzebne w życiu każdego człowieka dla podkreślenia wagi chwili, dla nadania odpowiedniej oprawy ważnym wydarzeniom, dla lepszego zapamiętania przekazywanej treści. De facto w życiu codziennym jesteśmy otoczeni masą rytuałów, które czasem są dla nas tak oczywiste, że nawet ich nie zauważamy.

Wśród nas zdarzają się siostry, które rytuał traktują jako swoistego rodzaju ozdobnik - akceptują go, ale go „nie czują”. Co ciekawe, z czasem, nawet dla  antyrytualistek nabiera innego znaczenia, zaczynają go cenić i lubić, a nawet zakochują się w nim, czując, że jest czymś więcej niż tylko formą. Rytuał i operowanie symbolami jest bowiem tym, co wyróżnia masonerię spośród innych dróg i szkół samorozwoju.