Po co kobiecie w dzisiejszym świecie masoneria? Jest tyle innych, ciekawych możliwości spędzania czasu...

Faktycznie, dzisiejszy świat oferuje wiele możliwości spędzania wolnego czasu. W masonerii nie chodzi jednak o spędzanie wolnego czasu. Wolnomularstwo to przede wszystkim droga samorozwoju, ulepszania siebie samego i pracy nad sobą. Nie twierdzimy, że jest to jedyna taka droga, jest wiele szkół i metod poszukiwania prawdy i samorozwoju. Wolnomularstwo jest jedną z nich, ale na pewno nie jedyną. Natomiast jest drogą specyficzną, bo operującą symbolem, łącząc pozorne przeciwności – duchowość z racjonalizmem. Z pewnością nie jest to droga dla każdego. Wiele z naszych sióstr podkreśla, iż przynależność do masonerii i udział w pracach przede wszystkim daje im możliwość oderwania się od pędu życia codziennego, sprzyja chwili refleksji, wyciszeniu się, zweryfikowaniu wartości, umiejscowieniu siebie w świecie, zastanowieniu się nad tym, co naprawdę ważne.

De facto brak czasu i spokoju na zastanowienie się nad prawdziwymi wartościami w życiu i nad sobą jest często powtarzanym motywem wstąpienia do loży. W masonerii to odnajdujemy. Każda z sióstr może tu  swobodnie rozmawiać o wartościach, swoich wątpliwościach, mając gwarancję, że będzie potraktowana z szacunkiem, wysłuchana i nieoceniana. W loży nikt nie przerwie w połowie zdania (takie są nasze zasady), nasze spotkania to podstawowy kurs etyki, przy czym wykładowcą i twórcą „programu” jest każda z nas. Wiele z nas w masonerii wyraźnie się rozwinęło i zmieniło, począwszy od zauważalnego poprawienia zdolności krasomówczych, poprzez lepsze zrozumienie kim są i co sobą reprezentują, na całkowitym przewartościowaniu i zmianie własnego życia kończąc. W masonerii mówimy, że praca nad sobą jest szlifowaniem kamienia – z początku chropowatego i niekształtnego, z czasem coraz gładszego i piękniejszego. Każda z nas nieustannie szlifuje kamień, a czas spędzony wspólnie w loży służy temu najlepiej – tu się kształcimy i weryfikujemy postępy. Obserwacja tego rozwoju (na początku niezauważalnego, ale nieuchronnego)  jest fascynująca. Kolejnym etapem, a także samą istotą wolnomularstwa, jest oddziaływanie na świat zewnętrzny. Gdy stajemy się lepsze, przenosimy to dobro dalej na zewnątrz, poprzez swoje działania w świecie zewnętrznym. I jakoś tak się dzieje naturalnie, że prawie każda z nas jest zaangażowana, w mniejszym lub większym stopniu, w różnego rodzaju sformalizowane lub niesformalizowane działania społeczne.  W ten sposób niesiemy „światło” dalej, poprawiając świat w naszym najbliższym otoczeniu.