Czy polskie masonki to nie grupa dziwaczek, samotnych kobiet dokarmiających gołębie, które wolą się spotykać w gronie żeńskim, bo nie lubią mężczyzn? Po co w dzisiejszym świecie loża żeńska, skoro są loże mieszane?

Profil statystycznej polskiej masonki znacznie odbiega od tych wyobrażeń :-). Zwykle jest to  osoba o co najmniej wyższym wykształceniu, nierzadko ze stopniami lub tytułami naukowymi, niezależna finansowo, często zamężna; zajmująca kierownicze lub specjalistyczne stanowisko, albo wykonująca wolny zawód. Są wśród nas zarówno osoby bardzo młode (25-30 lat), jak i seniorki (pow. 75 lat). Ta różnorodność wiekowa jest naszym wielkim atutem i elementem wzbogacającym nasz rozwój, co jest bardzo często podkreślane przez same siostry.

Motywy wyboru przez siostry loży kobiecej, a nie mieszanej są różne. Dla jednych jest to poczucie głębszego i intymniejszego zrozumienia się nawzajem osób tej samej płci, dla innych - zwłaszcza mających w swoim środowisku zawodowym czy prywatnym głównie mężczyzn - możliwość przebywania w gronie wyłącznie kobiet stanowi swoistego rodzaju rarytas, a bywa i tak, że jest to chęć poznania światłych kobiet, których w najbliższym otoczeniu zabrakło.  

Utrzymujemy doskonałe kontakty z lożami mieszanymi i męskimi w Polsce, często spotykamy się wspólnie, wielu mężów i partnerów naszych sióstr to masoni w lożach męskich lub mieszanych. Mamy bardzo bliskich przyjaciół mężczyzn masonów, jednak gros naszych prac odbywa się w gronie wyłącznie kobiecym i jest to świadoma, przemyślana decyzja.