Jakie zaangażowanie czasowe jest wymagane od kandydatek i czy fakt zamieszkiwania w znacznej odległości od stolicy może mieć znaczenie?

Cóż, jest tak, że wolnomularstwo wymaga czasu. I nie chodzi tu tylko o spotkania, podczas których przede wszystkim następuje zgodne z tradycją przekazywanie wiedzy – wtajemniczenie, i na których zasadniczo trzeba bywać ok. 1-2 razy w miesiącu czy o spotkania o charakterze integracyjnym, wyjazdy, bankiety i tzw. białe spotkania. Masoneria to też praca własna, własne poszukiwania i dociekanie prawd o świecie poprzez studiowanie symboliki. A to wymaga czasu, bez którego żadne postępy na drodze masońskiej nie są możliwe.

Jeśli więc potencjalna kandydatka z trudem godzi obowiązki wpisane już w kalendarz, goni z miejsca na miejsce i jest w ciągłym „niedoczasie”, sugerujemy z decyzją o kandydowaniu do wolnomularstwa wstrzymać się do momentu uregulowania swojego życia na tyle, żeby mieć czas…dla siebie.

Masoneria bowiem, jak to się często powtarza w wypowiedziach naszych sióstr, to przede wszystkim wysokiej jakości czas dla siebie, na wyciszenie się, zostawienie zgiełku dnia codziennego za drzwiami loży, zastanowienie się nad wartościami, pobycie z ludźmi, którzy patrzą na człowieka, a nie zdobiące go piórka i świecidełka.

Na masonerię trzeba wygospodarować tyle czasu,aby po pierwsze móc bywać na rytualnych spotkaniach, a po drugie nie pędzić po nich dalej, tylko zostać i porozmawiać z siostrami, podzielić się swoimi przemyśleniami, smutkami i radościami, zjeść wspólny posiłek.

Duża część zgłoszeń, które do nas trafiają, to zgłoszenia od Pań z daleka, z miejsc, z których dojazd do Warszawy zajmuje często ponad 5-6 godzin. To siłą rzeczy stanowi poważne ograniczenie.Podkreślamy przy tym wyraźnie, że uczestnictwo w wolnomularstwie nie jest pracą korespondencyjną. Wolnomularstwo bazuje i bazować będzie na wspólnych spotkaniach rytualnych, których praca wyłącznie korespondencyjna nie zastąpi. Niemniej od jakiegoś czasu, dla najbardziej obiecujących kandydatek z bardzo daleka, przewidujemy w Loży Gaja Aeterna możliwość indywidualnej ścieżki pracy ze zmniejszoną ilością wizyt w Warszawie (w stosunku do ścieżki standardowej) i pogłębionej pracy pod nadzorem indywidualnej mentorki-mistrzyni. Ścieżka ta jest wolniejsza, bardziej angażująca z naszej strony, ale umożliwia nam wreszcie przyjmowanie w nasze szeregi światłych i wartościowych kobiet z miejsc, w których nie funkcjonują loże masońskie.