Czy można zostać masonką bez rekomendacji innej masonki/ masona?

"Bardzo interesuje mnie wolnomularstwo, ale nie znam żadnego masona. Wprawdzie piszecie na stronie, że można się zgłaszać do Was za pośrednictwem Internetu, ale słyszałam, że bez polecenia i tak nie mam żadnych szans, aby zostać przyjętą." 

Faktycznie, kiedyś było tak, że bez rekomendacji innego wolnomularza/wolnomularki, osoba zainteresowana masonerią nie była przyjmowana. Dziś jest inaczej.

Od początku istnienia Loża Gaja Aeterna  jest nastawiona na przyjmowanie kandydatek nie tylko z polecenia, również tych, które same się zgłoszą  za pośrednictwem Internetu. I konsekwentnie to realizuje. Wystarczy tylko (lub aż) spełniać podstawowe kryteria przyjęcia, jakimi są: wolność (rozumiana jako wolność sumienia i umysłu, a nie stan cywilny), pełnoletniość, dobre obyczaje, tolerancja i niekaralność.

Procedura przyjęcia kandydatki z Internetu nie jest szybka, może zabrać nawet do roku (choć czasem trwa znacznie krócej). W tym czasie staramy się lepiej poznać kandydatkę, jej motywację, podejście do życia, otwartość umysłu, zaangażowanie społeczne, odwagę samodzielnego myślenia, dojrzałość, tolerancję itp. To ciekawy i ekscytujący okres, również dla samej kandydatki. Jeśli wszystko przebiegnie pomyślnie, a kandydatka jest w stanie regularnie uczestniczyć w naszych spotkaniach i uiszczać składki członkowskie – jest inicjowana. De facto kilka z naszych najaktywniejszych sióstr to osoby, które zgłosiły się do nas za pośrednictwem Internetu, bez żadnego polecenia.