Czy przynależność do Kościoła dyskwalifikuje mnie jako kandydatkę na wolnomularkę?

Takie pytania pojawiają się stosunkowo często. Mieszkając w Polsce, siłą rzeczy duża część osób identyfikuje się z tradycją chrześcijańską. Przynależność do Kościoła w żadnym stopniu nie dyskwalifikuje potencjalnej kandydatki, o ile nie należy ona do ruchów kościelnych o charakterze radykalnym. Radykalizm w żadnej postaci nie jest cechą wolnomularską. Masoneria nie ingeruje w wyznawaną wiarę lub jej brak, pozostawiając to wyłącznie indywidualnemu wyborowi danej osoby. Jest w naszych szeregach sporo osób identyfikujących się z tradycją chrześcijańską, z innymi tradycjami religijnymi czy określających się jako agnostycy lub ateiści – nie rozmawiamy o religii podczas naszych spotkań, a ewentualne różnice pięknie nas różnią i w niczym nie przeszkadzają. Z naszej strony nie ma żadnych ograniczeń dla kobiet wierzących i należących do wspólnot kościelnych pod warunkiem, że wyznają bliskie nam wartości i są wolne od dogmatyzmu. Należy mieć jednak świadomość nieprzychylnego (przynajmniej tego oficjalnego) stanowiska Kościoła Katolickiego względem wolnomularstwa. Choć stanowisko to jest dla nas niezrozumiałe, a wysuwane „zarzuty” wręcz absurdalne, dobrze jest przed decyzją uwzględnić te okoliczności.